Høringsinstanser

Bedriftsforbundet
Departementene
De regionale helseforetakene
Helseforetakenes innkjøpsservice AS
Hovedorganisasjonen Virke
KOFA
Kommunene
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NIMA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Regjeringsadvokaten