Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeridirektoratet
Garantikassen for fiskere
Arbeidsdepartementet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Landsorganisasjonen