Høringsinstanser

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk Forening
NSL
Sametinget
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune