Høringsinstanser

Liste på høringsinstanser.

Advokatfirma Arntzen de Besche

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA

Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet HJORT DA

Advokatfirmaet Kluge DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet WiersholmAS

Advokatfirmaet Wikborg Rein 

Akademika

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bazar forlag

Bedriftsforbundet

Biblioteksentralen AL

Bokhandlerforeningen

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Bull & Co Advokatfirma AS

De norske Bokklubbene

Deloitte Advokatfirma AS

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Fagpresses Forening

Den norske forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Departementene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Foreningen!les

Forlagssentralen

Forskerforbundet

Fri Bokhandel BA

Føyen Advokatfirma DA

Handel og Kontor

Hovedorganisasjonen Virke

Huseby kompetansesenter

Juritzen forlag

Konkurransetilsynet

Kopinor

KPMG

KS

Kvale Advokatfirma DA 

Landsorganisasjonen i Norge

Leser søker bok

Mediebedriftenes Landsforening

Møller-Trøndelag kompetansesenter

Nasjonalbiblioteket

Nettverk for private høyskoler

NOKUT

Noregs Mållag

Norla

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk forfattersentrum

Norsk forleggersamband

Norsk kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk oversetterforening

Norsk studentorganisasjon

Norske Barne- og ungdomsforfattere

Norske Dramatikeres Forbund

Nynorsk kultursentrum

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Economics

Pantagruel forlag

PWC

Regjeringsadvokaten

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Samisk forfatterforening

Samskipnadene

Samskipnadsrådet

Sentraldistribusjon

Sivilombudsmannen

Språkrådet

Statped

Tambartun kompetansesenter

Tronsmo bokhandel

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Vox

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund