Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Finans Norge
Fiskebåt
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Pelagisk Forening
Fiskekjøpernes Forening
Norske Sjømatbedrifters landsforening
Det norske maskinistforbund
Sparebankforeningen
NHO
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune