Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

 

Fiskeridirektoratet

 

Norges Fiskarlag

 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 

Norges Kystfiskarlag

 

Pelagisk Forening

 

Sametinget

 

Klima- og miljødepartementet

 

Miljødirektoratet

 

Finansdepartementet

 

Utenriksdepartementet

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Norsk Sjømannsforbund

 

Norges sjømatråd AS

 

Fiskekjøpernes Forening

 

Norges Råfisklag

 

Norges Naturvernforbund

 

WWF-Norge

 

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 

Havforskningsinstituttet

 

Nofima AS

 

Norsk Sjøoffisersforbund

 

Direktoratet for naturforvaltning

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Mattilsynet

 

Kystvakten

 

Bivdi (Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon)

 

Innovasjon Norge

 

Kommunenes sentralforbund

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Nordland fylkeskommune

 

Troms fylkeskommune

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Finnmark fylkeskommune

 

Norges Fiskerihøgskole

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund