Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk Forening
NSL
Sametinget
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune