Høringsinstanser

Liste over høyringsinstansar

Aust-Agder fylkeskommune

Bellona

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna fiskehelseforeningen

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF-Norge