Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Høyringsinstansar

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norsk Sjømannsforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Finansdepartementet

Norske sjømatbedrifters landsforening

Fiskekjøpernes forening

Finans Norge