Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Finnmark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Akershus Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune

Oslo Kommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sametinget

Bivdi

Sjømannsforbundet

Pelagisk Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskeridirektoratet

Norsk Sjøoffiseres Forbund

Det Norske Maskinistforbund

Fiskekjøperenes Forening

Innovasjon Norge

Finans Norge