Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Konkursrådet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Småbedriftsforbundet
Økonomiforbundet