Høringsinstanser

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Konkursrådet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Småbedriftsforbundet
Økonomiforbundet