Høringsuttalelser - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer