Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Innledning

1 Innledning

Utvalget for næringsrettet design har fått i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å utarbeide grunnlaget for en handlingsplan som retter oppmerksomheten mot næringsrettet design. Utvalget skal spesielt se på design som verktøy for verdiskaping, innovasjon, identitet, merkevarebygging og konkurransekraft i norsk næringsliv. Utvalgets rapport med forslag til tiltak skal være ferdig 15. juni 2001.

1.1 Bakgrunn

Utvalget for næringsrettet design ble oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) som et hurtigarbeidende utvalg i november 2000.

For å intensivere arbeidet med design i norsk næringsliv, ønsker NHD å starte et arbeid med en handlingsplan som retter oppmerksomheten mot næringsrettet design. Hovedvekten skal ligge på design som en konkurransefaktor for eksisterende og ny industri i et globalt marked, med den hensikt å bidra til innovasjon og kompetanseheving i norsk næringsliv.

I oppdraget fra departementet skal det legges til rette for bruk av design som verktøy for verdiskaping og bedret konkurranseevne i morgendagens marked. Faktorer som blant annet identitet, estetikk, form, funksjon og miljøegenskaper skal ha en nødvendig plass i næringslivets produktutviklingsstrategi.

1.2 Mandat

Utvalget for næringsrettet design har fått følgende mandat:

"Den overordnede målsettingen for regjeringens satsing innen næringsrettet design er å fremme forståelsen for og bruken av design som verktøy for verdiskaping, innovasjon, identitet og konkurransekraft i norsk næringsliv.

Arbeidsgruppens oppgave er å definere hvordan myndighetene på en effektiv måte kan bidra til å fremme den overordnede målsettingen.

Arbeidsgruppen skal avlevere en rapport med forslag til tiltak innen 15. juni 2001."

1.3 Sammensetning av arbeidsgruppen

Utvalget for næringsrettet design har hatt følgende sammensetning:

  • Leder: Industridesigner Einar Johan Hareide, Hareide Designmill
  • Nestleder: Administrerende direktør Jan R. Stavik, Norsk Designråd
  • Direktør Peter Butenschøn, Norsk Form
  • Industridesigner Hedda Heyerdahl, accendo produktutvikling DA
  • Industridesigner Per Farstad, Formel Industridesign AS
  • Direktør Skule Storheill, Møller Industrier A/S
  • Soussjef Anne-Gro Mørkholm, SND
  • Rådgiver Cæcilie Riis, NHD (frem til 1. mars 2001)
  • Rådgiver Elin Heio Kobro, NHD (fra 1. mars 2001)
  • Sekretær: Lars Elton, frilansjournalist

I tillegg har grafisk designer Anne Mellbye, Adcore, vært tett assosiert i utvalgets arbeid.

Utvalget har i sitt arbeid konsultert nøkkelpersoner fra myndigheter, næringsliv, undervisning, forskning og designmiljø. Se vedlegg 4.

Til toppen