Mat og drikke

Mat og drikke

I Norge eksporterer vi mer mat enn vi importerer. Siden vikingtiden har fisk vært et av våre viktigste eksportprodukter, og i dag finner vi både fersk og bearbeidet norsk fisk over hele verden. Mesteparten av norsk mat er likevel basert på råvarer fra landbruket.

Antall sysselsatte: 136 000
Andel av bruttoprodukt i næringslivet: 4 %

Mesteparten av maten vi spiser bearbeides av næringsmiddelindustrien som er Norges nest største industribransje. Her finner vi noen av Norges største og mest kjente selskaper som Gilde, Stabburet, Freia, Ringnes, Toro og TINE. Meieriindustrien foredler rå melk til konsummelk, oster, yoghurt og iskrem. Norsk kjøtt foredles for eksempel til koteletter, pølser og pålegg. Pizza produseres med basis i korn, ost og kjøtt. Sjokolade inneholder store deler tørrmelk. Norsk vann bearbeides til øl, brus og vann på flaske. Vi finner landbruksbasert næringsmiddelindustri over hele landet.

Fisk bearbeides i mindre grad enn råvarer fra landbruket, bl. a. fordi restauranter og dagligvarekjeder over hele verden ønsker fersk fisk. En annen grunn er at toll til EU og andre land ofte gjør det lønnsomt å bearbeide fisken utenfor Norge. Ca. en tredjedel av fisken som selges ut av landet er fersk. Resten av fisken foredles i Norge, hvor fiskeindustrien er en viktig næring i lokalsamfunn langs kysten. I Finnmark er fiskeindustrien den viktigste næringen utenom offentlig virksomhet.

For øvrig eksporterer vi lite mat. Viktigst er ost, oljer og fett, fiskefôr, sjokolade og sukkervarer. Matvarer som ikke kan dyrkes eller fremstilles i Norge importeres. De viktigste varene er grønnsaker og frukt, korn og kornvarer, sukker og vin. Fersk fisk fra blant annet Russland importeres for videre bearbeiding i fiskeindustrien.

Nye internasjonale handelsregler innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO), kan innebære at de fleste land ikke lenger kan beskytte sin egen matvareproduksjon med høy toll. Lavere toll kan gi økt konkurranse for norsk landbruk og næringsmiddelindustri slik at det må satses mer på å redusere kostnader og øke produktutviklingen. Det kan komme norske forbrukere til gode i form av lavere priser på matvarer. Nye handelsregler
kan også gi muligheter for økt eksport, spesielt av bearbeidet fisk.

Flere av våre største matvarekonsern har bygget opp betydelig virksomhet i andre land. Gjennom investeringer og oppkjøp av matindustri blant annet i Norden, Sentral-Europa og de baltiske landene, har disse konsernene blitt internasjonale. På samme måte som norske selskaper eier virksomheter i andre land, er norske bedrifter eid av større internasjonale selskaper. Likevel er det meste av næringsmiddelindustrien norskeid. En grunn til dette er at flere av de største selskapene er samvirkebedrifter, eid av norske bønder.

Knapt halvparten av de ansatte i matvaresektoren arbeider i industrien. Resten er bønder, fiskere eller sysselsatte i oppdrettsnæringer. Mat produseres stadig mer effektivt, og antallet bønder og fiskere synker stadig. Det har bare vært en liten nedgang i antall sysselsatte innenfor næringsmiddelindustrien. Nye næringer som fiskeoppdrett og produksjon av fiskefôr, har vært blant de raskest voksende matnæringene de siste årene. Denne veksten har likevel ikke veiet opp for nedgangen blant bønder og fiskere.

Rieber & Søn – med bergensk fiskesuppe til Tsjekkia

I 1839 etablerte Paul Gottlieb Rieber & Søn handelsselskap og eddikfabrikk i Bergen. Siden har Rieber & Søn utviklet seg til å bli en stor aktør i norsk næringsmiddelindustri, med kjente merkevarer som Toro og Denja.
Da selskapet i 1964 lanserte sin første frysetørkede suppe, Bergensk fiskesuppe, innledet dette et skifte i norsk matkultur fordi tradisjonelle matretter nå ble tilgjengelige på en helt ny måte.

Fra 1990-tallet skiftet Rieber & Søn strategi. Gjennom oppkjøp av næringsmiddelselskaper i andre europeiske land, utvidet man sitt eget marked. Etter hvert er det blitt betydelige markedsandeler i Sverige, Polen, Tsjekkia, Russland og Nederland. I 2004 eier Rieber & Søn 22 fabrikker i 7 land og har salgskontorer i ytterligere 5.

Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern, men også en betydelig produsent av ingredienser til andre næringsmiddelprodusenter. Posesuppe og andre tørrprodukter utgjør ca. 63% av produksjonen,
resten fordeler seg på sjømat, salater, løk og kakeprodukter.

Til toppen