Møbler, tekstiler og...

Møbler, tekstiler og forbruksvarer

De fleste forbruksvarer som selges i Norge blir importert. Møbler, innredningsprodukter og sportsartikler er til dels et unntak. Selv om den norske forbruksvareindustrien er liten målt i omsetning og antall ansatte, har næringene noen markante merkevareprodusenter som også hevder seg internasjonalt. Spesielt møbelindustrien har opplevd økende eksport.

Antall sysselsatte: 23 000
Andel av bruttoprodukt i næringslivet: 1 %

Norsk møbel- og innredningsindustri omfatter bedrifter som lager alle typer møbler og innredninger. Produksjonen dekker ca. 50% av etterspørselen i det norske markedet, noe som viser bredden i det som produseres.

Møbel- og innredningsindustrien har utviklet seg fra typiske håndverksbedrifter til en moderne industri. For å hevde seg i konkurransen med andre land satses det på produktutvikling, høy kvalitet og god design.

Strukturendringene i møbelindustrien går i retning av større og færre bedrifter. De største møbelprodusentene finner vi i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men det finnes møbelbedrifter over hele landet.

Tradisjonelt har møbelindustrien solgt sine produkter i Norge, men de senere årene har vi fått en betydelig eksport av merkevarer, som for eksempel kontorstolene fra Håg. Selskapet har fått mange priser og utmerkelser for sitt designarbeid. I dag
er Håg en ledende leverandør av kontorstoler i Norden og er blant de 10 største i Europa.

De siste 10 årene har norsk møbelindustri hatt en formidabel eksportvekst. Sverige og Tyskland er de største markedene, mens importen fra lavprisland øker mest.

Friluftsliv er viktig for oss, og flere bedrifter har spesialisert seg på sportsutstyr som er tilpasset krevende brukere. Flere utvikler produkter til
fjellklatring og polarekspedisjoner. Kjente norske produsenter er Madshus og Åsnes (ski), Swix (skismøring, staver), Sølvkroken (fiskeutstyr), Mustad (fiskekroker) og Hamax (akebrett og sykkelhjelmer).

Norske produsenter av klær og tekstiler utgjør i dag en liten næring med noen store og mange små bedrifter. Tekoindustrien omfatter bedrifter med stor spennvidde når det gjelder råstoffer, produksjonsprosesser og produkter. De leverer alt fra klær og sko til strikkegarn, møbelstoffer og fiskeredskaper. Viktige norske bedrifter er for eksempel Ricco Vero, Dale, Helly Hansen og Alfa Skofabrikk. Produksjonen er arbeidsintensiv og dermed utsatt for sterk konkurranse fra land med lavere kostnadsnivå. Dagens bedrifter satser på nye og avanserte produkter som krever høyteknologi og spisskompetanse. Sysselsettingen og antall bedrifter i tekoindustrien gikk tilbake fra 1970 til 1990. Etter en mer stabil periode har norsk tekoproduksjon igjen opplevd nedgang.

Det produseres også kosmetiske og kjemiske forbruksvarer i Norge, for eksempel såpe, vaskemidler og farmasøytiske produkter. Den største produsenten er Lilleborg, som er en del av Orkla-konsernet. Lilleborg selger kjente vaskemidler som Omo, Blenda og Jif. Det meste av legemidler som brukes i Norge importeres fra utlandet, men vi har også en håndfull norske produsenter. Amersham Health er det største selskapet med produksjon av farmasøytiske råvarer og produkter. Etter hvert har disse virksomhetene fått en betydelig eksport sett i forhold til produksjonen. Amersham leverer produkter til flere enn 120 land i verden.

Helly Hansen ASA – fra oljehyrer til seilersko med designpris

Helly Hansen ble etablert i 1877, da kaptein Helly Juell Hansen startet produksjon av oljehyrer for at sjøfolkene skulle holde seg tørre og varme. Helly Hansen, med hovedkontor i Moss, er i dag en internasjonalt anerkjent produsent av blant annet arbeidstøy, fritidstøy og sportstøy. Selskapet produserer også et bredt spekter av spesialprodukter, alt fra overlevelsesdrakter, oljelenser og paviljonger til teaterkostymer, gjødselkummer og anlegg for fiskeoppdrett.

Mest kjent internasjonalt er Helly Hansen-klær til sjø og fritid. I 2004 ble seiler- og surfeskoen Helly Hansen Shorehike tildelt Norsk Designråds Hederspris for god design.

I løpet av 1990-årene gjennomgikk selskapet store forandringer. Viktige aktiviteter som design og markedsføring skjer fortsatt i Norge, men selve produksjonen foregår for en stor del andre steder, blant annet i Asia. Selskapet betjener 16 land og selger for 1,4 milliarder kroner i året. Skandinavia er et kjernemarked, men veksten er størst i Sentral-Europa. Helly Hansen ASA er i dag 30% norskeid gjennom Orkla, mens engelske InvestCorp eier resten.

Til toppen