Spesialiserte bedriftstjenester

Spesialiserte bedriftstjenester

Mange av de raskest voksende tjenestenæringene leverer spesialiserte tjenester til bedriftsmarkedet. Bedrifter har i økende grad gått over til å kjøpe rengjøring, sikkerhetstjenester, rekruttering og formidling av arbeidskraft fremfor å produsere slike tjenester selv.

Antall sysselsatte: 101 000
Andel av bruttoprodukt i næringslivet: 5 %

Leverandørene av slike tjenester består av relativt mange og små bedrifter. Det er også flere store aktører i dette markedet, blant annet Hafslund som leverer vakt- og sikringstjenester og ISS som driver med rengjøring. Nesten halvparten av bedriftene er lokalisert i Oslo og Akershus.

Veksten har vært sterk, spesielt når det gjelder formidling og utleie av arbeidskraft, etterforskning og vakttjenester. Den sterke veksten innenfor arbeidskraftutleie har flere årsaker. Dels kan den skyldes liberaliseringen av regelverket for slik virksomhet, og dels kan den skyldes at mange bedrifter i større grad ønsker å håndtere topper i etterspørselen ved hjelp av innleid personale i stedet for egne ansatte.

En stor del av veksten i arbeidskraftutleie har kommet innenfor vakttjenester, der antall ansatte er doblet på få år. I tillegg til vakt og sikring av verdier, boliger og eiendom, inntar vekterne resepsjoner, bomstasjoner og andre servicefunksjoner. En viktig årsak til veksten kan være økt kriminalitet og utrygghet, kombinert med begrenset tilgang på politiressurser. Fra 1. juli 2004 ble det innført nye krav til vaktselskapene for å øke kvaliteten på vektertjenestene og styrke den offentlige kontrollen.
I likhet med mange andre bransjer har det skjedd store endringer i sikkerhetsbransjen de siste årene. De store selskapene blir stadig mer dominerende
i markedet.

Renholdsbransjen er også i rask utvikling. Etter butikkekspeditører er renholderne Norges største yrkesgruppe. Hvert år bruker vi rundt 15 milliarder kroner på profesjonelt renhold, og i dag finnes det ca. 700 renholdsbedrifter med ansatte i Norge. I tillegg kommer et like stort antall enkeltpersonforetak. Oppmerksomheten om renholdets betydning for innemiljøet har økt. Mens renhold for få år siden var en billig tjeneste, er renhold blitt den største utgiftsposten i driften av et bygg. Renholdstjenester har gjennomgått store forandringer de siste 20 årene. Det utvikles stadig mer effektive metoder, og kravene til kompetanse har økt. Det er også utformet en norsk og nordisk standard for beskrivelse og kontroll av kvaliteten på renholdstjenestene.

Parallelt med vekst og restrukturering, ser vi en tiltakende internasjonalisering av bedrifter som leverer spesialiserte bedriftstjenester. Dette gjelder både vakttjenester og rengjøring. Det danske selskapet ISS er eksempel på et internasjonalt tjenestekonsern som har ekspandert kraftig verden over. ISS Norge AS leverer tjenester til offentlig og privat sektor innenfor renhold, servering og eiendom.

?Rengjøring & Vedlikehold as – kvalitetssikret rengjøring

Rengjøring & Vedlikehold as ble etablert av Kjell Sjølstad i 1972. Selskapet har sakte, men sikkert vokst, og er i dag blant landets største norskeide renholdsbedrifter. Konsernet hadde i 2003 en samlet omsetning på ca. 53 millioner kroner og mer enn 200 medarbeidere. Det legges vekt på stabil arbeidskraft med ansatte som primært er fulltids sysselsatt innenfor ordinær arbeidstid.

Bedriften leverer ulike typer renholdstjenester til næringslivet i Østlandsområdet. I tillegg til fast rengjøring tilbys tjenester som tepperens, gulvbehandling, vinduspuss, renhold av fasader og antistatbehandling av tekstiler og teknisk utstyr. Rengjøring & Vedlikehold as er blant de første norske rengjøringsselskapene som har fått sertifisert sitt system for kvalitetssikring av tjenestene sine når det gjelder kvalitet, miljø og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Sertifiseringen innebærer at tjenestene utføres i henhold til internasjonale standarder.

Til toppen