Forsiden

Høringsuttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Uttalelsen i pdf