Forsiden

Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet, region Finnmark

Uttalelsen i pdf