Forsiden

Høringsuttalelse fra Hammerfest Havnevesen

Uttalelsen i pdf