Forsiden

Høringsuttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelsen i pdf