Forsiden

Høringsuttalelse fra Måsøy kommune

Uttalelsen i pdf