Forsiden

Høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag

Uttalelsen i pdf