Forsiden

Høringsuttalelse fra Norske Reindriftsamers Landsforbund

Uttalelsen i pdf