Forsiden

Høringsuttalelse fra NVE

Uttalelsen i pdf