Forsiden

Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark

Uttalelsen i pdf