Høringsinstanser

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 OSLO

Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep, 0032 OSLO

Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO

Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep, OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 OSLO

Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO

Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 OSLO

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO

Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0032 OSLO

 

Sametinget, 9730 Karasjok

 

Fylkesmannen i Aust-Agder, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604 Bedriftssenteret, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ

Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR

Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 MOLDE

Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8003 BODØ

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, Strandv. 34, 7734 STEINKJER

Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59 Sentrum, 4001 STAVANGER

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Postboks 14, 6801 FØRDE

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus, 7468 TRONDHEIM

Fylkesmannen i Telemark, Statens Hus, 3708 SKIEN

Fylkesmannen i Troms, 9291 TROMSØ

Fylkesmannen i Vest-Agder, Serviceboks 513, 4605 KRISTIANSAND S

Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076 Postterminalen, 3103 TØNSBERG

Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS

 

Bergen Energi AS, Storetveitvegen 98,5072 Bergen

Energiveteranene, v/Jon Tveit, Lesterudveien 8, 1350 Lommedalen

Ecohz ASA, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Greenstream Network AS, Postboks 61, 1324 Lysaker

Nord Pool ASA, Postboks 373, 1366 Lysaker

Norsk Hydro ASA, 0246 Oslo

NOS Clearing ASA, Postboks 246 Sentrum, 0103 Oslo

NOS Energy, Biskop Gunnerus' gate 6, 0155 Oslo

Småkraft AS, Postboks 7050, 5020 Bergen

Statkraft SF, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo

Statnett SF, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 OSLO

Norsk Miljøkraft AS, Postboks 5215 Tromsdalen, 9285 Tromsø

 

Bedriftsøkonomisk institutt, Nydalsveien 37, 0484 Oslo

Den Norske Advokatforening, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Energibedriftenes Landsforening, Postboks 7184 Majorstua, 0307 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo

Forum for Strategisk Nettutvikling, Postboks 188, 8551 Lødingen

Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo

Greenpeace Norge, Postboks 6803, St. Olavsgt. 1, 0130 Oslo

Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon, Drammensv. 30, 0255 Oslo

Institutt for energiteknikk, Instituttveien 18, 2007 Kjeller

KanEnergi AS, Hoffsveien 13, 0275 Oslo

Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

KS Bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt. 11, 0181 Oslo

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo 

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner, Postboks 17, 6571 Smøla

Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grunerløkka, 0505 Oslo

Natur og Ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo

NHO, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo

Nordisk Energimeklerforbund c/o Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo

Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Norges Fondsmeglerforbund, Kongens gate 2, 0153 Oslo

Norske finansmegleres forening, c/o Fokus Bank, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo

Norges Bondelag, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo 

Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, 0170 Oslo 

Norges handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen

Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen

Norges Naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo

Norsk Fjernvarmeforening, Postboks 7184 Majorstua, 0307 Oslo

Norsk Industri, Postboks 7072 Masjorstua, 0306 Oslo

Norsk kjelforening, Hoffsv. 13, 0275 Oslo

Norsk bioenergiforening, Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo

Norsk varmepumpeforening, Postboks 6734 Rodeløkka, 0503 Oslo

Norsk solenergiforening Solforsk, Postboks 280, 1323 Høvik

Norsk Naturgassforening, c/o Ole Svendgård, Martin Linges vei 1, 7072 Heimdal

Norsk Petroleumsinstitutt, Postboks 7190 Majorstua, 0307 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon, Postboks 355, 1371 Asker

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet, Postboks 55, 6860 Sandane

Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo

Samfunns- og næringslivsforskning, Breiviksveien 40, 5042 Bergen

SINTEF Energiforskning AS, Sem Sælandsvei 11, 7034 Trondheim

Småkraftforeninga, Postboks 123, Lilleaker, 0216 OSLO

Statistisk sentralbyrå, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 

Statskog SF, Postboks 7390, 5052 Bergen

Vassdragsregulantenes fagforum v/A. Erlandsen, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo

Norwea, Wergelandsv. 23 B, 0167 Oslo

Zero, Wergelandsv. 23 B, 0167 Oslo

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 Tønsberg

Elklagenemnda, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo

Enova SF, Abelsgate 5, 7030 Trondheim

Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Forbrukerrådet, Postboks 4594 Nydalen, 0484 Oslo

Forbrukertvistutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo

Konkurransetilsynet, Postboks 439 Sentrum, 5805 Bergen 

Kredittilsynet, Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

 

Regjeringsadvokatembetet, Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo

 

Universitetet i Oslo, Senter for europarett, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, Att: Ulf Hammer,

Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo