Høringsinstanser

Høringsinstanser

Samtlige departement

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Den Norske Advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
EL og IT Forbundet
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Energiveteranene
Foreningen for norsk småkraftverk
Forum for strategisk nettutvikling (FSN)
Industri Energi
KS Bedrift
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
NTNU
Nordisk Institutt for Sjørett
Norsk Industri
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samarbeidande Kraftfylke Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Småkraftforeningen
Statskog SF

Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening