Høringsinstanser

Samtlige departement

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Akademikerne

Bedriftsøkonomisk institutt

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

ECON

EFTA Surveillance Authority

EL og IT Forbundet

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Energiveteranene

Finnmarkseiendommen

Foreningen for norsk småkraftverk

Forum for strategisk nettutvikling (FSN)

Industri Energi

KS Bedrift

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Norsk sivilingeniørers forening (NIF)

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

NTNU

Nordisk Institutt for Sjørett

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

NORSKOG, Norsk Skogbruksforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Politiske partier

RIF Forening for rådgivende ingeniørfirmaer

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning

Småkraftforeningen

Statistisk sentralbyrå

Statskog SF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Vassdragsregulantenes fagforum