Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

 

 • Barne- og familiedepartementet
 • Justisdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Energibedriftenes landsforening (EBL)
 • Enova SF
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)
 • Framtiden i våre hender
 • Industri Energi
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nordpool ASA
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Industri
 • Norsk Petroleumsinstitutt
 • Norske Energibrukeres Forening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Oljedirektoratet (OD)
 • Oljeindustriens Landsforening (OLF)
 • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
 • Statkraft SF
 • Statnett SF
 • StatoilHydro
 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer