Høringsinstanser

Finansdepartementet   
Barne- og familiedepartementet
Justisdepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utenriksdepartementet
Energibedriftenes landsforening (EBL)
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Strategisk Nettutvikling
Framtiden i våre hender
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Miljøstiftelsen Bellona
Nordpool
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedsorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
SFT
Statkraft SF
Statnett SF
StatoilHydro
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
Ecohz, Rådhusgt. 23, 0158 Oslo
Norsk vindkraftforening
NOBIO
ZERO
Cicero