Høringsinstanser

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep. 0032 Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Postboks 355 Sentrum, 3101 Tønsberg
Direktoratet for arbeidstilsynet, Postboks 8103 Dep. 0032 Oslo
Direktoratet for naturforvaltning,  7005 Trondheim
Fiskeridirektoratet, Postboks 185, 5002 Bergen
Kystdirektoratet, Postboks 8158 Dep. 0033 Oslo
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo
Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100 Dep. 0032 Oslo
Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep. 0032 Oslo
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger
Gassco AS, Postboks 93, 5501 Haugesund

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 106, 5804 Bergen
Hordaland fylkeskommune,  5020 Bergen
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
Rogaland fylkeskommune, Peder Klowsgate 27, 4005 Stavanger

Norges Fiskarlag, Postboks 1233, 7462 Trondheim
Norges Naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Natur og ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Norsk institutt for by- og regionsforskning, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Greenpeace, Postboks 6803, 0130 Oslo
WWF, Postboks 6784, 0130 Oslo
Norsk Gassforum, Postboks 93, 4299 Avaldsnes