Høringer

Høringsuttalelser i pdf-format

Folkevalgte organ

Akershus fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oslo Kommune

Sametinget/Samediggi

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

 

Statlige organ

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Fylkesmannen i Oppland

Konkurransetilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 

Nærings- og interesseorganisasjoner

Buskerud Nei til EU

EL & IT-forbundet

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Energibrukerne - Norske energibrukeres forening

Energiveteranene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

             Tillegg til høringsuttalelse fra LVK

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Samarbeidande Kraftfylker

                Tillegg til høringsuttalelse fra Samarbeidende kraftfylker

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)

 

Selskaper

Agder Energi Produksjon AS

Alcoa Norway

BKK AS

E-CO Energi AS

Elkem ASA

Norsk Hydro ASA

Statkraft AS

TrønderEnergi Kraft AS

Vattenfali AB

 

Andre

Finnmarkseiendommen

Osvald Medhus

 

 

Disse høringsinstansene hadde ingen merknader:

Barne- og likestillingsdepartementet

Datatilsynet

Forsvarsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Kredittilsynet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Utenriksdepartementet