Høringsinstanser

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Utenriksdepartementet
Energi Norge
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Defo
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
NordPool
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Miljøstiftelsen Bellona
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Landssammanslutninga av vasskraftskommunar
Statkraft SF
Statnett SF