Høringsinstanser

Samtlige departement
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Sametinget

Den norske advokatforening
Distriktenes energiforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elklagenemnda
El & It forbundet
Energi Norge
Energibrukerne
Energiveteranene
Enova SF
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Framtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Institutt for energiteknikk
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS Bedrift
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO
Nord Pool ASA
Norges Bondelag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norwea
Oslo bolig- og sparelag (OBOS)
Regjeringsadvokatembetet
Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF energiforskning AS
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Tekna
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vassdragsregulantenes fagforum
Zero