Høringsinstanser

Alle departement
Alle fylkeskommunar
Alle fylkesmenn
Sametinget
 
Andøy kommune
Bremanger kommune
Flora kommune
Hadsel kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Karlsøy kommune
Lurøy kommune
Rødøy kommune
Tromsø kommune
Træna kommune
Utsira kommune
Vestvågøy kommune
Vikna kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Øksnes kommune
 
Akvaplan-Niva A/S
Avinor AS
Christian Michelsen Research
Den norske advokatforening
DONG Norge AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eksportutvalget for fisk
EL & IT forbundet
Energi Norge
Enova SF
Fellesoperativt hovedkvarter
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
Forsvarsbygg
Forum For Marin Fornybar Energi
Forum for Strategisk Nettutvikling
Forum for utvikling og miljø
Fraktefartøyenes rederiforening
Framtiden i våre hender
Fred Olsen Renewables
Fridtjof Nansens institutt
Gassco AS
Gassnova
Greenpeace Norge
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Havgul AS
Hovedredningssentralen i Nord-Norge
Hovedredningssentralen i Sør-Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Hurtigruten Group
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
Intertanko
Klima- og forurensingsdirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
KS Bedrift
Kystvaktstaben
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Losoldermennenes Landsforening
Luftfartstilsynet
Lyse Energi AS
Maritimt forum
Meteorologisk Institutt
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO
NITO
NoFima
Nord Pool ASA
Nordisk Skibsrederforening
NORISS
Norges Fiskerihøgskole
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Fritids-og småfiskerforbund
Norges geologiske undersøkelser
Norges Kystfiskarlag
Norges Kyst-og fjordfiskarlag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges rederiforbund
Norges Råfisklag
Norsk Industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Havneforening
Norsk Hydro ASA
Norsk ornitologisk forening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Zoologisk Forening,
Norske Havner
Norske Samers Riksforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske Trålrederiers forening
NORWEA
OLF
OWEC Tower AS
Petoro AS
Petroleumstilsynet
Rederienes Landsforening
Rederiforeningen for kystringnotfartøy
Redningsselskapet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
SCATEC
Seatower AS
SINTEF energiforskning AS
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens kartverk, Sjøkartverket
Statens Strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil
Sway AS
Sør-Norges Trålerlag
Taretrålfiskernes forening
Tekna
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vestavind Kraft AS
WWF – Norge
YS-Forbundet NOFU
ZERO