Høringsinstanser

Finansdepartementet   
Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utenriksdepartementet
Energi Norge
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Distriktenes energiforening (Defo)
Framtiden i våre hender
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Miljøstiftelsen Bellona
Nordpool
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
Ecohz, Rådhusgt. 23, 0158 Oslo
Norsk vindkraftforening
NOBIO
ZERO

Norsk elektroteknisk komité
Elektronikkbransjen