Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Adresseliste:

Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø
Øygarden kommune, 5336 Tjeldstø
Austrheim kommune, Kommuneshuset, 5943 Austrheim
Radøy kommune, Krossvegen 8, 5936 Manger
Askøy kommune, Postboks 323, 5323 Kleppestø
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen
Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo
Kystdirektoratet, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Fiskeridirektoratet Region Vest, Postboks L, 6701 Måløy
Norges Fiskarlag, Pirsenteret, 7010 Trondheim
Fiskarlaget Vest, Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 Bergen
Bergen Turlag, Tverrgt. 4/6, 5017 Bergen
Nordhordland turlag, Børslid, 5993 Ostereidet
Hordaland Bondelag, Fanav. 245, 5244 Fana
Norsk bonde- og småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo
Hordaland bonde- og småbrukarlag, v/ Jarle Helland, 5936 Manger
Radøy bonde- og småbrukarlag, v/Oddvar Stang, Ystebø, 5939 Sletta
Radøy bondelag, v/Hogne Straume, 5939 Sletta
Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo
Naturvernforbundet i Hordaland, Postboks 1201 Sentrum, 5811 Bergen
Naturvernforbundet Nordhordland,
v/ Jan Nordø, Hoplandsjøen 74, 5943 Austrheim
Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 Oslo
Bellona, Postboks 2141, Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og Ungdom, Postboks 4783, Sofienberg, 0506 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5001 Bergen
Norges Jeger- og fiskeforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru
Friluftsrådenes landsforbund, Eyvind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika
Norsk Ornitologisk Foreining, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim
Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5005 Bergen
Bergen sjøfartsmuseum, Postboks 7800, 5020 Bergen
Statnett SF, Postboks 5192, Majorstua, 0302 Oslo
Statoil ASA, 4035 Stavanger
Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø
Telenor, Servicesenter for Nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen
Forsvarsbygg Eiendomsutvikling, Postboks 405, Sentrum, 0103 OSLO
Radøy Friidrettslag, v/Steinar Haugland, 5937 Bøvågen
Norsk luftambulanse, Møllendalsveien 34, 5009 Bergen
Radøy Venstre, v/Bjørg Taule Murberg, Sævdal, 5936 Manger
Hordabø I.L., v/Bjørn-Ove Myking, 5937 Bøvågen
Nordhordland Handverk- og Industrilag, Kvassnesveien 11, 5914 Isdalstø
Nordhordland Senterungdom,
v/Solfrid Burkeland Smith, Postboks 69, 5931 Manger
Fagforbundet Radøy, v/Aud Morken, Kolstad, 5936 Manger
Personalet på Hordabø skole, 5937 Bøvågen
Nordhordland skogeigarlag, v/Sigvard Hopland, 5912 Seim
Norsk institutt for skog og landskap, Postboks 115, 1431 Ås
Radøy sokneråd, Idrettsvegen 1, 5936 Manger
Advokatfirmaet Harris, Postboks 4115 Dreggen, 5835 Bergen
Grunneiere på Bakka i Austrheim,
v/Asbjørn Storesund, Lauvvegen 1, 3800 Bø i Telemark
Ove Kåre Risa, Risasjøen, 5955 Lindås
Roald Straume, Straume, 5939 Sletta
Liv Paulsen Rong, Blomåsen, 5337 Rong
Torstein og Jodis Villanger, Vågenes, 5936 Manger
Knut Magnus Haugland, Haugland, 5937 Bøvågen
Sven Hermansen, Grønålvegen 18, 5936 Manger
Øyvind Hope, 5953 Fonnes
Åse Eriksen, 5937 Bøvågen
Jørund Haugland, Haugland, 5937 Bøvågen
Helge og Ingvild Myhre, Harkestad, 5336 Tjeldstø
Hans Arne Breivik, 5337 Rong
Herdis og Tor Ursin, Lyngbøveien 31, 5163 Laksevåg
Geir Monslaup, Monslaupen, 5953 Fonnes
Steinar Haugland, Haugland, 5937 Bøvågen
Kjetil Areklett, Lerkerinden 22, 5099 Bergen
Heidi og Terje Laastad, Litleås, 5953 Fonnes
Sølvi Kristine Mjøs, 5939 Sletta
Oddbjørg Mjøs, 5939 Sletta
Gerd Isdal Knarvik, Litlevika 75, 5914 Isdalstø
Kent Håkull, Hope, 5953 Fonnes
John Luis Mjøs, Mjøs, 5939 Sletta
Kristin Nesbø, 5953 Fonnes
Edmund Eidsheim, Nepstad, 5914 Isdalstø
Geir Taule, 5937 Bøvågen
Ronny Thomassen, Langhøyane 14, 5936 Manger
Lillian Øvrevik Mjøs, Mjøs, 5939 Sletta
Gunnar Mjøs, 5939 Sletta
Gerd Valdersnes, 5911 Alversund
Åshild og Ove Herland, 5953 Fonnes
Mindur Bergtun, 5937 Bøvågen
Kurt-Steinar Kvalheim, Kvalheim, 5937 Bøvågen
Karin Ljostveit og Terje Dalen, Breimyra 258, 5134 Flaktveit
Kenth Remy Nesbø, Bø, 5937 Bøvågen
Rune Lygre Storheim, Storheim, 5938 Sæbøvågen
Signe Askeland, Austmarka, 5938 Sæbøvågen
Magnar Sæbø, Myksvoll, 5912 Seim
Kirsten Jacobsen, Njøten, 5943 Austrheim
Agnar Hopland, Hopland, 5943 Austrheim
Sigrid Eide, Nordre Nesjavegen 7, 5108 Hordvik
Tore Njøten, Lille Markeveien 9, 5005 Bergen
Kjetil Hindenes, Søre Austmarka 65, 5938 Sæbøvågen
Jan Monslaup, Monslaupen, 5953 Fonnes
Truls Bauge, 5953 Fonnes
Ragnar Floen, 5937 Bøvågen
Frode Hermann Bøe, Bøgjerdet 41, 5937 Bøvågen
Håkon Oen, 5337 Rong
Folkeaksjonen mot 300 kV luftspenn i Nordhordland
v/ Olav Steinar Namtvedt, Skjelvik, 5939 Sletta
Kystverket Vest, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Region Vest-Norge
Postboks 53, Birkebeinersenteret, 5831 Bergen
Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 Bergen
Arne Haugland, Sivlevn. 65, 5700 Voss
Lasse Mjøs, Fabrikkgaten 13, 5059 Bergen
Sjur Egil Netteland, Kongsmyrveien 15, 5174 Mathopen
Beboere på Vågenes og Vågenes Vel, v/Walter Nordstrand
(mail: walter@helland-as.no)
Aud Karin og Johnny Helland, Nedre Kvalheim, 5937 Bøvågen

Kopi:
Fylkesmannen i Hordaland
Advokatfirmaet Harris
BKK Nett AS
Statoil ASA
Statnett SF