Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

 

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utenriksdepartementet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forum for strategisk nettutvikling (FSN)

Defo

Gassco

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landssammanslutninga av vasskraftkommunar

LO

Nasdaq OMX Commodities

NordPool Spot

Norges vassdrags og energidirektorat

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norske Energibrukeres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OLF

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Miljøstiftelsen Bellona

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil Norge AS