Høringsinstanser

Samtlige departementer
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Sametinget
Den norske advokatforening
Distriktenes Energiforening (DEFO)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elklagenemnda
El & IT forbundet
EnergiNorge
Energiveteranene
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Forsvarsbygg
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarets Logistikkorganisasjon /IKT
Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)
Forum for Strategisk Nettutvikling
Gassco
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Heimevernsstaben
KDS Aust-Agder - Vest-Agder
KDS Buskerud
KDS Hedmark – Oppland
KDS Finnmark
KDS Møre og Romsdal
KDS Hordaland
KDS Oslo - Akershus – Østfold
KDS Nordland 
KDS Vestfold – Telemark
KDS Nord-Trøndelag
KDS Troms
KDS Rogaland
KDS Sogn og Fjordane
KDS Sør-Trøndelag
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Natur og Ungdom
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Nord Pool Spot
Norges Bondelag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norsk Hydro ASA
Norsk Senter for Informasjonssikring
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Petroleumstilsynet
Politiets Sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF Energiforskning AS
Småkraftforeninga
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vassdragsregulantenes fagforum