Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet


Adresseliste
Fedje kommune;Administrasjonsbygget;5947 FEDJE;
Øygarden kommune;Administrasjonshuset;5336 TJELDSTØ;
Hordaland fylkeskommune;Postboks 7900;5020 BERGEN;
Radøy kommune;Postboks 51;5931 MANGER;
Petroleumstilsynet;Postboks 599;4003 STAVANGER;
Fylkesmannen i Hordaland;Postboks 7310;5020 BERGEN;
Austrheim kommune;Administrasjonsbygget;5943 AUSTRHEIM;
Lindås kommune;Rådhuset;5914 ISDALSTØ;
Havforskningsinstituttet;Postboks 1870 nordnes;5817 BERGEN;
Kystdirektoratet;Postboks 2;6205 Ålesund;
Norges Fiskarlag;Postboks 1233 Sluppen;7462 TRONDHEIM;
Fiskeridirektoratet;Postboks 185 Sentrum;5804 BERGEN;
Norges Miljøvernforbund;Skuteviksbodene 24;5035 BERGEN;
Miljøstiftelsen Bellona;Postboks 2141 Grünerløkka;0505 OSLO;
Norges Naturvernforbund;Grensen 9b;0159 OSLO;
Natur og Ungdom;Postboks 4783 Sofienberg;0506 OSLO;
Fiskeridirektoratet Region Vest;Postboks L;6700 MÅLØY;
Sør-Norges Trålerlag;Flathauggt. 12;5523 HAUGESUND;
Fiskarlaget Vest
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fiskebåtredernes forbund;Postboks 67;6001 ÅLESUND;
Norsk Sjøfartsmuseum;Bygdøynesvn. 37;0286 OSLO;
Bergen Sjøfartsmuseum
Sogn og Fjordane Fiskarlag;Fiskernes hus
Postboks 173;6701 MÅLØY;
Kystverket;Postboks 1502;6025 Ålesund;

Kopi:
Miljøverndepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Statnett SF
Riksantikvaren
Fiskeri- og kystdepartementet
BKK Nett AS
Statoil ASA