Høringsinstanser

 • Avfall Norge
 • Bergen Energi AS
 • Byggenæringens Landsforening
 • CICERO
 • Cowi
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for Byggkvalitet
 • Distriktenes energiforening (Defo)
 • Energi Norge
 • Energiveteranene
 • Enova SF
 • ENTRA Eiendom
 • Finansdepartementet
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Framtiden i våre hender
 • Greenpeace
 • IFE – Institutt for energiteknikk
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsbygg
 • Gassco
 • Huseiernes Landsforbund
 • Industri Energi
 • Innovasjon Norge
 • Justisdepartementet
 • KanEnergi AS
 • Kjelforeningen Norsk Energi
 • Konkurransetilsynet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konkurransetilsynet
 • KS Bedrift
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landssammenslutninga av vasskraftkommunar
 • Markedskraft AS
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Miljøverndepartementet
 • Natur og Ungdom
 • NHO
 • NordPool Spot
 • Norges Kulturvernforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk bioenergiforening
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk Fjernvarmeforening
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Industri
 • Norsk Teknologi
 • Norsk Ved
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske Energibrukeres Forening
 • NOVAP
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OLF
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksantikvaren
 • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
 • Sametinget
 • SINTEF energiforskning
 • Småkraft AS
 • Småkraftforeninga
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statkraft SF
 • Statnett SF
 • Statoil Norge AS
 • Statsbygg
 • Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Oslo, Senter for europarett  v/Frederik Sejersted
 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye
 • Utenriksdepartementet
 • Zero