Høringsinstanser

Adresseliste

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner 

Sametinget

 

Avfall Norge

Bergen Energi AS

COWI

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge

KanEnergi AS

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Klima- og forurensningsdirektoratet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturviterforbundet (NaFo)

NHO

Nord Pool Spot

Norges Bondelag

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Norske energibrukeres forening

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

Regjeringsadvokatembetet

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statskog SF

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Skogeierforbund

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norsk Eiendom

Norsk Energi

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Solenergiforening

Norsk Teknologi

Norsk Varmepumpeforening

Norwea

Norske energibrukeres forening

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

Regjeringsadvokatembetet

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

ZERO