Høringsinstanser

Akademikerne
Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bellona
Byggenæringens Landsforening
CICERO
Den Norske Turistforeningen
Econa
EL & IT forbundet
Energi Norge
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forskerforbundet
Framtiden i våre hender
Huseiernes Landsforbund
Industri Energi
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
KS Bedrift Energi
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NHH
NITO
Norges Bondelag
Norges Juristforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Bioenergiforening
Norsk Energigassforening
Norsk Fjernvarme
Norsk Industri
Norsk Institutt for skog og landskap
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Skogeierforbund
Norsk Solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Varmepumpeforening
Norsk Vindkraftforening
Norsk VVS Energi- og miljøtekniske forening
Norske Energibrukeres Forening
NTNU
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Samarbeidende kraftfylker
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Samferdselsdepartementet
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
SINTEF
Småkraftforeninga
Spekter
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
UIB
UIO
Unio
Utenriksdepartementet
Virke
YS
Zero