Høringsinstanser

Samtlige departementer
Abelia
Aksjonærforeningen i Norge
Bellona
CICERO
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Distriktenes energiforening - DeFo
Ecohz
Energi Norge
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Greenstream Networks
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
IFE – Institutt for energiteknikk
Innovasjon Norge
KanEnergi AS
Kjelforeningen Norsk Energi
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
KS v/Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Markedskraft AS
NHO
Natur og Ungdom
Nordisk Energimeklerforbund
Nordisk Institutt for Sjørett, UiO
Nordpool NASDAQ OMX
Nord Pool Spot AS
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
NTNU
Norsk bioenergiforening
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Solenergiforening
Norsk varmepumpeforening
Norsk Vindkraft Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Energibrukeres Forening
Samarbeidande Kraftfylke
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for europarett
SINTEF energiforskning
Skattedirektoratet
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil Norge AS
Statsbygg
Statskog SF
Sødra Cell Tofte
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Zero