Høringsinstanser

Adresseliste

Asker kommune

Postboks 353

1372

ASKER

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Bærum kommune

         

1304

SANDVIKA

Lillehammer kommune

Postboks 986        

2626

LILLEHAMMER

Sørum kommune

Postboks 113

1921

SØRUMSAND

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Rælingen kommune

Postboks 100

2025

FJERDINGBY

Lunner kommune

Postboks 94

2713

ROA

Lørenskog kommune

Rådhuset

1470

LØRENSKOG

Nittedal kommune

Rådhuset

1482

NITTEDAL

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum         

3502

HØNEFOSS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Akershus fylkeskommune

Postboks 1200

0107

OSLO

Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007

DRAMMEN

Statens Vegvesen

Postboks 8142 Dep

0033

OSLO

Jernbaneverket

Postboks 4350

2308

HAMAR

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO

Naturvernforbundet

Mariboesgate 8

0183

OSLO

Zero Emission Resource Organisation

Maridalsveien 10

0178

OSLO

Den Norske Turistforening

v/ Naturvernforbundet Grensen 9 B

0159

OSLO

Norsk ornitologisk forening

Sandgata 30 B

7012

TRONDHEIM

Bellona

Postboks 2141 Grunerløkka

0505

OSLO

Direktoratet for Naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

EB Nett

Postboks 7007

3007

DRAMMEN

Eidsiva Energi

Postboks 4100

2307

HAMAR

Eidsvoll kommune

Rådhusgt. 1

2080

EIDSVOLL

El & IT-forbundet

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Enebakk kommune

Prestegårdsv. 4

1912

ENEBAKK

Flå kommune

Kommunehuset

3539

FLÅ

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus

Sentrumsgården

2022

GJERDRUM

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Nedre Slottsgate 25

0157

OSLO

Frogn kommune

Postboks 10

1441

DRØBAK

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Gjerdrum kommune

Postboks 10

2024

GJERDRUM

Gjøvik kommune

Postboks 630

2810

GJØVIK

Gol kommune

Kommunehuset,
Gamlevegen 4

3550

GOL

Gran kommune

Rådhusvegen 39

2770

JAREN

Hurum kommune

Nordre Sætrevei 1

3475

SÆTRE

Industri Energi

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Jevnaker kommune

Kirkegt. 6

3520

JEVNAKER

Jernbaneverket

Postboks 4350

2308

HAMAR

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo

Astrids vei 14

0276

OSLO

Lier kommune

Postboks 205

3401

LIER

Nannestad kommune

Teiealleen 31

2030

NANNESTAD

Natur og Ungdom

Postboks 4783 Sofienberg

0506

OSLO

Nes kommune

Postboks 114

2151

ÅRNES

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135

OSLO

Norges Jeger og Fiskeforbund

Postboks 94

1378

NESBRU

Norges Naturvernforbund

Mariboesgt. 8

0183

OSLO

Norges skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Norsk elbilforening

norstart@elbil.no

 

 

Oppland Fylkeskommune

Postboks 988

2626

LILLEHAMMER

Oslo og omland friluftsråd

Postboks 8896 Youngstorget

0028

OSLO

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3502

HØNEFOSS

Røyken kommune

Katrineåsveien 20

3440

RØYKEN

Ruter

Postboks 1030 Sentrum

0104

OSLO

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Ski kommune

Postboks 3010

1402

SKI

Skiforeningen

Kongeveien 5

0787

OSLO

Statens Strålevern

Postboks 55

1332

ØSTERÅS

Sørum kommune

Postboks 113

1921

SØRUMSAND

Ullensaker kommune

Postboks 470

2051

JESSHEIM

Vestby kommune

Postboks 144

1541

VESTBY

Vestre Toten kommune

Postboks 84

2831

RAUFOSS

Ås kommune

Postboks 195

1430

ÅS