Høringsinstanser

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner

Sametinget

Avfall Norge

Bergen Energi AS

Byggenæringens Landsforening

CICERO

Cowi

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for Byggkvalitet

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz AS

El & It Forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

ENTRA Eiendom

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Forsvarsbygg

Gassco

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IFE – Institutt for energiteknikk

Industri Energi

Innovasjon Norge

KanEnergi AS

Kjelforeningen Norsk Energi

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Markedskraft AS

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturviterforbundet (NaFo)

NHO

NordPool Spot

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bioenergiforening

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarmeforening

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Skogeierforbund

Norsk Teknologi

Norsk Ved

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Energibrukeres Forening

NORWEA

NOVAP

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

Næringslivets Hovedorganisasjon

OLF

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Regjeringsadvokatembetet

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil Norge AS

Statsbygg

Statskog SF

Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Oslo

Zero