Høringsinstanser

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Delta (YS)

Den norske advokatforening

Det norske maskinistforbund (UNIO)

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Industri Energi (LO)

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Norges handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statskog SF

Statkraft SF

Statnett SF

Tekna (Akademikerne)

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon