Høringsinstanser

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Energibrukerne

Energigass Norge

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Fiskarlaget

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Gassco

Greenpeace Norge

Institutt for energiteknikk

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Næringslivets Nox-fond

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Fjernvarme

Norsk Gassforum

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norsk Petroleumsinstitutt

Oljedirektoratet

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

ZERO