Statsbudsjettet 2015

Budsjettdokumenter: 

Statsbudsjettet 2015 ble lagt frem 8. oktober kl. 10.00. 

Prop. 1 S OED


Pressemeldinger fra Olje- og energidepartementet: