Revidert nasjonalbudsjett 2015

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til nærmere 223 milliarder kroner i 2015 og kommunene Rauma og Stranda får 10 millioner kroner hver som kompensasjon for historisk pådratte investeringskostnader knyttet til overvåkning av fare for store fjellskred.


Pressemeldinger:

Olje- og energidepartementets pressetelefon 415 73 500.